Burgerschap

Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven (Knape, 2018).

Voordat ik vertrok naar Aruba heb ik mezelf verdiept in de cultuur waar ik terecht zou komen. Dit heb ik gedaan door middel van het internet te gebruiken en door in gesprek te gaan met locals (mijn oom en tante). Wat mij direct werd verteld is dat de Arubanen zeer vriendelijk zijn en niet opvliegerig. Er is ook een quote verteld die mij direct bij is gebleven: ‘in Nederland leeft men om te werken. Op Aruba werkt men om te leven.’ Op Aruba kent men geen stress, want dat is niet goed voor de gezondheid. Aruba is ‘One Happy Island’. Afspraken worden soms niet nagekomen, dat is iets waar je tegen moet kunnen.

De eerste stap die ik zette op Aruba werd dit alles mij direct duidelijk. Wat een heerlijke sfeer hangt er hier. De mensen zijn vriendelijk, willen je met alles helpen en verwachten daar niet perse iets voor terug. Op mijn stageschool ervaar ik geen stress bij de leerkrachten op de manier waarop ik dit in Nederland regelmatig wel heb ervaren. Het niet nakomen van afspraken heb ik ook meerdere keren meegemaakt. Zo heb ik met het verhuurbedrijf van mijn auto problemen gehad en heb ik vaak lang moeten wachten. Dit is vervelend, maar gek genoeg wen je eraan en kom je vervolgens zelf ook te laat. Ook in een restaurant merk je deze instelling. Je wacht regelmatig lang voordat je een bestelling kan plaatsen en voordat het eten/drinken op tafel staat.

Burgerschap heeft drie standaarden (“Toelichting op de inhoudsdomeinen burgerschap,” 2015):

  • Democratie: democratische beginselen, rechten en plichten en omgaan met verschillen;
  • Participatie: inzet voor gemeenschapsbelangen en deelnemen aan discussie en overleg.
  • Identiteit: kennismaken met diversiteit, discriminatie, geestelijke stromingen en de multiculturele samenleving.

In deze blog werk ik vanuit deze drie domeinen. Ik benoem wat de ISA ermee doet, wat voor inzichten dat mij heeft gegeven en wat ik ermee heb gedaan.

Democratie

Een van de belangrijkste en moeilijkste zaken die we binnen dit domein moeten leren, is hoe je eerlijk en rechtvaardig omgaat met diversiteit (“Leren voor diversiteit. Leren in diversiteit,” 2008) (in de blog diversiteit is meer te lezen over diversiteit op de ISA). Op the International School of Aruba zitten er leerlingen van verschillende nationaliteiten bij elkaar in de klas, dus zij zullen worden getriggerd om met elkaars verschillen om te gaan.

Burgerschapseducatie hangt hiermee samen. Bij burgerschapseducatie gaat het erom dat leerlingen ervaren respect voor elkaar te hebben. Het heeft als taak om alle vormen van negatieve discriminatie en racisme, seksisme en religieus fanatisme te bestrijden (Meyer, 2010). Burgerschapseducatie zie ik terug op de ISA. De leerlingen moeten ten alle tijde vriendelijk en beleefd zijn. Wanneer zij dit niet doen, worden zij hier direct op aangesproken. De leerlingen luisteren goed naar de leerkracht en hebben respect. Bij het domein ‘participatie’ beschrijf ik meer over de manier waarop de ISA dit gedrag bevordert.

Participatie

Binnen het domein participatie bekijken we dat je op verschillende niveaus kan meedoen aan de samenleving (klas, school, stad, land etc.) en je kan richten op verschillende aspecten: sociaal, cultureel, politiek en economisch (“Toelichting op de inhoudsdomeinen burgerschap,” 2015). Ik heb bekeken hoe de leerlingen van the International School of Aruba zich inzetten in de samenleving.

Animal Shelter

Op 10 mei 2019 ben ik samen met een deel van de klas naar het dierenasiel gegaan. 17 mei 2019 ben ik met het andere deel van de klas gegaan. De leerlingen waren zeer enthousiast over het feit dat we hiernaar toe gingen, omdat de meeste enorm dierenliefhebbers zijn. We zijn naar het dierenasiel gegaan, zodat de leerlingen vrijwilligerswerk konden uitvoeren. Wat mij direct opviel toen we onderweg waren naar het dierenasiel, was dat bijna alle leerlingen een donatie, voer of speelgoed voor de dieren mee hadden genomen, om te kunnen doneren aan het dierenasiel. Dit vond ik mooi om te zien. Eenmaal binnen in het dierenasiel, wilden de leerlingen direct aan de slag. Dit kon ook, want op het moment dat wij binnen kwamen werden er net twee puppy’s gebracht die gevonden waren. Een aantal leerlingen hebben de puppy’s gewassen en vervolgens voor de puppy’s gezorgd. De overige leerlingen zijn naar de andere honden en katten gegaan om deze te verzorgen. Buiten het verzorgen van de dieren, hebben zij ook aan de dieren voorgelezen. Dit wordt gedaan, omdat de honden en katten op deze manier wennen aan een mensenstem. Wanneer de dieren meer wennen aan een mensenstem, zouden zij uiteindelijk geadopteerd kunnen worden.

Deze dagen zijn door mij als speciaal ervaren, omdat de leerlingen het fijn en leuk vonden om vrijwilligerswerk te doen voor het dierenasiel. De leerlingen gingen met zorg om met de dieren en vonden het lastig om afscheid van hen te nemen. Dagen als deze laten zien dat de school zich wilt inzetten voor liefdadigheidswerk en de leerlingen motiveert om dit te doen.

Puppy’s wassen
Voorlezen aan puppy’s

Tot wat voor burgers wil de ISA de leerlingen opvoeden?

Wat ook tot participatie behoort, is wat voor burgers de leerlingen worden. Buiten het zorg dragen voor dieren en dus uitvoeren van vrijwilligerswerk, valt mij meer op op deze school. Zo wilt de school dat alle leerlingen respect voor elkaar én de leerkracht hebben. De leerlingen worden direct aangesproken op hun gedrag wanneer zij niet respectvol tegen elkaar zijn. Zij moeten het gesprek overdoen en op een nette manier reageren. Om positiviteit te bevorderen, heeft mijn klas een emmer. Wanneer iemand een goede daad heeft verricht, mag deze leerling een (of meerdere) blokjes in de emmer doen. Wanneer deze emmer vol zit, krijgen de leerlingen een beloning (zoals pyjamadag of iets dergelijks). Aan het einde van het jaar is zelfs een prijsje uitgereikt naar de leerling die zich dit jaar het meeste heeft ingezet voor vrijwilligerswerk en alle afspraken is nagekomen. De leerlingen kiezen wie de prijs wint. Bovenstaande onderdelen komen voort uit de theorie van het behaviorisme (Lucassen, 2016). Ik vind het tof om dat te zien, want ik ben voorstander van deze theorie dankzij positieve ervaringen. Buiten het behaviorisme heb ik vaker activiteiten gezien wat laat zien hoe de ISA zijn leerlingen wilt opvoeden. Dit zijn activiteiten zoals snacks en drinken verkopen. Zo hebben zij het geld wat afgelopen keer werd opgehaald gedoneerd aan het dierenasiel. Een andere activiteit waarbij er drinken werd verkocht, werd het gebruik van een herbruikbare fles gestimuleerd. Als je drinken kwam halen met een herbruikbare fles, kreeg je het drinken gratis. Anders moest je 1 florijn betalen. Tof dat de school deze activiteiten organiseert (soms niet alleen de school, soms komt het vanuit de leerlingen). Ik vind dat Nederlandse scholen hier meer aandacht aan kunnen besteden.

Beloningssysteem

Identiteit

De identiteit van een leerling wordt gevormd in de relatie met anderen (Bron, 2015).

Zoals ik eerder benoemd heb, zitten er in mijn klas leerlingen van verschillende nationaliteiten. Dankzij deze verschillende nationaliteiten zit er veel diversiteit tussen deze leerlingen. De leerlingen hebben regelmatig kennis gemaakt met deze diversiteit. Zo zijn de leerlingen op dit moment bezig om familie presentaties te geven. Zij vertellen over de achtergrond van hun familie, wat het land van herkomst is en wat andere informatie over de familie. Zo leren de leerlingen elkaar en elkaars achtergrond beter kennen.

In de klas wordt er ook gewerkt aan de persoonlijkheid van de leerlingen. Waar staan zij voor en wat wensen zij? Zo hingen er in de klas wensdromen van de leerlingen. Sommige wensen raakten mij persoonlijk. Niet alle leerlingen zijn ‘vrijwillig’ naar Aruba verhuisd. Sommige leerlingen hadden geen keuze, door de situatie in Venezuela. De leerlingen wensen dat Venezuela weer veilig wordt, zodat zij bij hun familie kunnen zijn. De leerlingen kunnen hier in de klas over praten en wanneer zij ergens mee zitten staat iedereen open om naar elkaar te luisteren. Het is fijn dat dit mogelijk is. Hierdoor zullen zij zich veilig in de klas en op school voelen.

In de klas wordt het hebben van een positieve mindset gestimuleerd. Dit wordt gedaan door middel van klasdojo en door growth- en fixed mindset te bespreken. In het klaslokaal hangen quotes met daarop duidelijk het verschil tussen een growth- en een fixed mindset. Wanneer een leerling laat blijken dat hij/zij met een fixed mindset denkt, benoemd de leerkracht dat de leerling naar de quotes moet kijken. Vervolgens biedt de leerkracht de leerling ondersteuning door de leerling succes te laten ervaren. Dit vind ik zeer interessant, omdat een van mijn leerpunten is om een growth mindset te krijgen. Ik vind het belangrijk dat hier op tijd aandacht aan wordt besteed, zodat leerlingen altijd in zichzelf blijven geloven.

Fixed and growth mindset

Mogelijkheden na de ISA

Voordat ik naar Aruba ben gegaan, was ik direct benieuwd wat leerlingen doen na de ISA. Ik hoorde namelijk dat er op Aruba meer beroepen zijn die uitvoerend zijn, zoals bouwvakkers, beveiligers, administratief werk etc. Ik heb aan leerlingen uit mijn klas gevraagd wat voor werk hen aanspreekt. Hier kwam uit dat ze iets met de wetenschap willen doen, voetballer, astronaut, politie, bedrijf runnen, piloot etc. Omdat Aruba een klein eiland is, ben ik benieuwd of de leerlingen op Aruba hun studie willen vervolgen, of naar een ander land willen gaan. Er zijn namelijk zoveel mogelijkheden voor hen, omdat zij veel verschillende talen spreken. In mijn klas heb ik aan alle leerlingen gevraagd (ze zijn 10 jaar, dus wellicht verandert hun keuze nog). Dit is daar als resultaat uitgekomen:

In de grafiek is te zien dat de meeste leerlingen uit de klas naar Amerika of Nederland willen gaan, maar ook naar andere landen. Het is dus heel divers. Ik vind het bijzonder dat de leerlingen naar zoveel verschillende landen gaan, omdat ik dit vanaf mijn jeugd niet gewend ben. Ik kon met mijn eigen vriendinnen naar de volgende school en hier komen zij in een compleet andere wereld terecht. Doordat de leerlingen naar verschillende landen op de wereld gaan, is het belangrijk dat er op school genoeg aandacht wordt besteed aan de verschillende nationaliteiten op de wereld. Zo kunnen de leerlingen ook beter een keuze maken voor de plek waar zij naartoe willen.

Verschillen met Nederland

Op het gebied van burgerschap zie ik verschillen met Nederland. De band die een leerkracht hier met een leerling heeft is hechter dan in Nederland. In Nederland wordt hier goed aan gewerkt, maar hier is het nóg beter. In mijn klas worden de lessen namelijk zo ingericht, dat iedere leerling persoonlijke tijd krijgt met de leerkracht. Ik vind dit een mooie manier van werken. Zo creëer je een veilige band tussen leerkracht en leerling en gaat de leerling zich gewaardeerd en fijn voelen op school. De leerkrachten maken tijd voor hun leerlingen, zelfs in de pauze. Op de ISA is geen aparte lerarenkamer. De leraren eten samen in de kantine met de leerlingen. Dit vind ik opmerkelijk en versterkt de band tussen leerkracht en leerling. Op de ISA wordt er duidelijk gewerkt aan het nastreven van de normen en waarden en zijn de leerlingen vriendelijker dan in Nederland. Buiten de goede band en de positiviteit van de leerlingen, zijn de leerlingen ook meer bezig met het zijn van een wereldburger: zij zetten zich in voor een betere wereld (denk aan het voorbeeld van vrijwilligerswerk en plastic bekers) (“de definitie van ‘wereldburgerschap,’” n.d.). De leerlingen hebben een betere kennis van de wereld door middel van de verschillende nationaliteiten in de klas. Ik vind het super om dit mee te maken en het geeft mij ideeën voor het onderwijs in Nederland.

Literatuurlijst

Bron, J. (2015, March 20). Domein identiteit. Geraadpleegd op 11 juni 2019,  van http://burgerschapindeschool.nl/domein-identiteit

de definitie van “wereldburgerschap.” (n.d.). Geraadpleegd op 5 juni 2019, van http://www.werkenaandewereld.nl/docenten/wereldburgerschap/

Knape, N. (2018, 4 november). Wat is burgerschap? Geraadpleegd op 7 mei 2019, van https://youngimpact.nl/wat-is-burgerschap/

Leren voor diversiteit. Leren in diversiteit. (2008). Geraadpleegd op 10 juni 2019, van  http://www.steunpuntgok.be/over_steunpunt_gelijke_onderwijskansen/gelijke_onderwijskansen_achtergrondinfo/steunpunt_gok/leren_in_diversiteit.aspx

Lucassen, M. (2016, March 24). Deze onderwijstheorieën moet je kennen. Geraadpleegd op 4 juni 2019, van, https://www.vernieuwenderwijs.nl/onderwijstheorieen-die-je-moet-kennen/

Meyer, P. (2010). Citizenship Education for the 21st Century. Geraadpleegd op 5 juni 2019, van http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_b/interact/mod07task03/appendix.htm

Toelichting op de inhoudsdomeinen burgerschap. (2015, March 20). Geraadpleegd op 13 mei 2019, van http://burgerschapindeschool.nl/inhoudsdomeinen-burgerschap

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s